www.valmennuskeskus.fi

Lääketiede kemia pääsykoeanalyysi 2014

Valmennuskeskuksen kouluttaja käy läpi vuoden 2014 pääsykokeen kemian osuuden.